DraftSight® je bogata 2D in 3D CAD rešitev za arhitekte, inženirje in ponudnike gradbenih storitev, kakor tudi za profesionalne CAD uporabnike, oblikovalce, vzgojitelje in hobiste. 

Ustvarite, uredite, si oglejte in označite kakršne koli DWG 2D in 3D datoteke z večjo lahkoto, hitrostjo in učinkovitostjo.

DraftSight® MATRIKA

Standard

99 €

(letno)

Professional

199 €

(letno)

Premium (3D)

499 €

(letno)

Enterprise

399 €

(letno)

Enterprise Plus (3D)

699 €

(letno)

OSNOVNA ORODJA

Linije, Polininje, Loki, Krožnice, Elipse, Tabele, Šrafure, Bloke, …

Premikanje, Kopiranje, Rotacijo, Scaliranje, Porezovanje, Postnetja, ...

Ravnine (Layer), Bloki, Grupiranje, Tiskanje

Skladnost risbe s standardom

Urejanje polilinij

Samodejno skrivanje oken lastnosti

Podpora preko DraftSight spletne skupnosti

Barvno poudarjanje entitet

Dodajanje šrafur na svojo ravnino

Odstranjevanje podvojenih entitet

Hitro urejanje: Kopiranje/Premikanje/Rotiranje/Skaliranje
Copy/Move/Rotate/Scale

Dodajanje srednjic

Podpora za 4K monitorje

Definiranje debeline linije za laserski razrez

Kopiranje na aktivne ravine

Predogled ravnin

Definiranje prijemališča na blokih

PRODUKCIJSKA ORODJA

Kosovnice, Revizijske tabele, Luknje, Kosi, Simboli za Zvar/Površino obdelavo

Podpora za hišne knjižnice

Serijsko tiskanje

Primerjava risb 

Razmnoževanje vzorcev po preddefinirani poti

Samodejno dimenzioniranje

Samodejna razporeditev dimenzij

Samodejno prilagajanje dimezijskih linij

Kontrola nad odmikom med dimenzijami

Prelom linij dimenzij

Split Dimension

Kalkulacija masnih lastnosti

Filtriranje ukazov v komadni vrstici

Premikanje entitet z puščicami

Hitro definiranje vrednosti entitet

Definiranje ukrivljenega besedila

Risanje spirale in vijačnice

Kalkulacije v tabelah

"Zamrznjene" ravnine

Upravljalec atributov bloka

Generiranje G-kode

Podpora za preddefinirane ravnine

Pozicioniranje dimenzije z odmikom

Power Trim funkcija za porezovanje enetitet

Hitro pozicioniranje dimenzij na preddefinirano pozicijo

Prerisovanje entitet na osnovi slike

PREMIUM ORODJA

3D orodja

Relacije

DODATNE KOMPONENTE

Podpora za AutoCAD dinamične bloke

Integracija za 3DEXPERIENCE Marketplace

Integracija za HomeByMe

Integracija za 3D Content Central

3DEXPERIENCE, GEOVIA, DELMIA, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS PDM vtičniki

Pretvorba risbe iz PDF datoteke

Pretvorba risbe iz DNG datoteke

ORODJA ZA AVTOMATIZACIJO

API programiranje (Application Programming Interface)

Snemanje makrojev

ORODJA ZA PRILAGAJANJE

Mrežne / plavajoče licence

Orodja za namestitev

Tehnična podpora preko vašega zastopnika programske opreme